جلو – جبهه بازیکن خوزستان قرارداد میلیونی

جلو – جبهه: بازیکن خوزستان قرارداد میلیونی استقلال بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی متواری شدن متهم ثامن الحجج، در جریان پیگیری صحت ندارد

رییس دادگاه پیگیری به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی-اعتباری ثامن الحجج توضیحاتی راجع به متهم ردیف سوم م. ر. ارائه کرد.

متواری شدن متهم ثامن الحجج، در جریان پیگیری صحت ندارد

متواری شدن متهم ثامن الحجج، در جریان پیگیری صحت ندارد

عبارات مهم : پرونده

رییس دادگاه پیگیری به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی-اعتباری ثامن الحجج توضیحاتی راجع به متهم ردیف سوم م. ر. ارائه کرد.

به گزارش میزان، قاضی باقری رییس دادگاه پیگیری به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی-اعتباری ثامن الحجج در ابتدای هشتمین جلسه پیگیری به این پرونده ضمن بیان توضیحاتی راجع به متهم ردیف سوم م.ر گفت: زمانی که متهمان این پرونده شناسایی و احضار شدند، متهم ردیف سوم علی رغم احضار در دادسرا حضور پیدا نکرده و کارها قضایی در خصوص احضار و جلب وی به نتیجه نرسیده است.

متواری شدن متهم ثامن الحجج، در جریان پیگیری صحت ندارد

وی افزود: به همین علت عدم حضور متهم ردیف سوم پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج مربوط به ابتدای تشکیل پرونده بوده است و اینکه در حین پیگیری به پرونده متواری شده است صحت ندارد.

رییس دادگاه تصریح کرد: به این علت جهت متهم ردیف سوم کیفرخواست به طور غیابی صادر شده است و بعد از احضاریه دادگاه نیز حاضر به مراجعه نشده است.

رییس دادگاه پیگیری به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی-اعتباری ثامن الحجج توضیحاتی راجع به متهم ردیف سوم م. ر. ارائه کرد.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs